Все повече хора са на ясно с ползите от изграждане на система за видеонаблюдение. Не само малко местата обаче, където конвенционалните камери не могат да бъдат полезни. Това са гористи местности, пресечени терени, пространства с препятствия като депониращи площадки и други.


Какво е решението?


За момента доказало се като най-ефективно е ползването на термовизионни камери. Това са камери, които позволяват „да видим“ отвъд прегради или на разстояния, които не могат да бъдат покрити с нормални камери.


Термовизионните камери всъщност изграждат изображението като измерват и визуализират различните нива на отчетена температура. Именно този им начин на изграждане на изображението им дава сериозно предимство пред останалите охранителни камери.


Добрата превенция – гаранция за бърза реакция


Начинът на работа на термовизионните камери ги прави идеалният избор за наблюдение и следене на ситуации, които биха могли да ексалират бързо и да имат сериозни последици.


Този тип камери са отличен избор за наблюдение на горски масиви и ползването им за ранно известяване и превенция на пожари. Причината е, че всяка такава камера може да бъде настроена да следи определени граници на телмпературата и при повишаване да известява оператора или контролният център.
Следенето на температура и нейното повишение или спад дават възможност техниката да се ползва за наблюдение на различни видове производствени процеси, газопроводи или нефтопроводи, при които дори малки отклонения от работната температура могат да имат катастрофални последици.


Не по-малко важно е ползването на такава техника за видеонаблюдение на гранични зони. С тяхна помощ нарушителите на границата могат да бъдат засечени на разстояния от порядъка на 1000 до 3500 метра, а от термовизионното изображение лесно да се определи дали субекта е човек, автомобил или преминаващо животно.


В случай, че планирате инсталиране на термовизионни камери или се колебаете при избора може да се свържете с наш сътрудник за консултация и изготвяне на ценова оферта.