Меню
Количка

FAQ

Често задавани въпроси

Не.

Може да подадете поръчка и без да се регистрирате в магазина


Може да платите при доставка или чрез банков превод. Трябва да направите своят избор преди финализиране на поръчката

1. Плащане при доставка: За целта на доставките имаме сключени договори с куриерски фирми, които са лицензирани пощенски оператори. Заплащането става чрез наложен платеж при извършване на доставката

2. Плащане по банка: Ако изберете този начин, моля уверете се, че сте попълнили вярно своят мейл адрес. На него ние ще Ви изпратим проформа фактура за избраната от вас техника. При плащане по банка за "Основание за плащане" моля посочете номера на проформата или номер на поръчката.

Фирмена сметка:

IBAN: BG88UNCR70001522828355
BIC: UNCRBGSF

Банка: УниКредит Булбанк
За целта на доставките имаме сключени договори с куриерски фирми, които са лицензирани пощенски оператори. Като такива и във връзка с Наредба Н18 от 2006г. ползваме услугата Пощенски паричен превод на наложен платеж по банка.

При тази услуга и във връзка с нормите определени от цитираната наредба НЕ СМЕ ДЛЪЖНИ да издаваме касов бон. При приемане на парите от Вас куриерът Е ДЛЪЖЕН да ви издаде Разписка за пощенски паричен превод. Именно този документ Вие прикрепяте към получената фактура и предавате към счетоводният си отдел.


Максималният срок за доставка е съгласно Чл. 103б, ал. 1 от ЗЗП, като ЕМ БИ ВИЖЪН ООД си запазва правото, но няма задължението, да изпълни и достави поръчаните стоки и в по-кратки срокове.

Средностатистически претеглено за територията на България 99.5% от поръчките се доставят в рамките на 24ч след подаването им. Моля имайте предвид, че тези срокове се отнасят за поръчки подадени до 15:30-16:00 в работни дни. Поръчките след този час се изпълняват в следващият работен ден.

Поръчки подадени събота, неделя, в почивни дни, официални празници се изпълняват в първият последващ ги работен ден


Право на отказ от стоката - всеки потребител по смисъла на ЗЗП има право да се откаже от поръчаните от нас стоки в рамките 14-дневен срок, считано от датата на получаване на стоката, в случай, че не е ползвана, не е нарушена целостта на опаковката, че е във вида в който е получена и условията по чл.55 от ЗЗП. В случай, че потребителят упражни правото си по чл.55 на ЗЗП, той следва да изпрати заявление за отказ и да върне стоката с ненарушена цялост и запазен търговски вид на адреса на магазина на ЕМ БИ ВИЖЪН ООД, от който е изпратена като транспортните разходи за за сметка на клиента. ЕМ БИ ВИЖЪН ООД се задължава да възстанови платените от потребителя суми в срок до 15 дни от датата на която потребителя е упражнил правото си на отказ от стоката. Транспортните разходи по връщане на стоката са за сметка на потребителя. При явно не съответствие на стоката със заявената и с характеристиките посочени в страницата, доставчикът възстановява на потребителя цялата платена сума, включително и транспортните разходи платени от потребителя за придобиване на стоката съобразно чл.59 ал.3 от ЗЗП и в срок от 15 дни от получаване на върнатата стоката и ненарушаване на търговския й вид и опаковка или при желание от страна на потребителя и отправено писмено искане я заменя със съответстваща на заявената. В случай, че потребителят е избрал експресен начин на доставка с куриер, то разходите по получаване и връщане на стоката са за негова сметка.

СТОКАТА НЕ ТРЯБВА ДА СЕ ВРЪЩА С НАЛОЖЕН ПЛАТЕЖ - ПРЕДИ ВРЪЩАНЕТО НА ПАРИТЕ СЕ ПРАВИ ПРЕЦЕНКА НА СТОКАТА
Права на потребителите, произтичащи от гаранцията по чл. 112 - 115 от Закона за защита на потребителите:


Чл. 112. (1) При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба потребителят има право да предяви рекламация, като поиска от продавача да приведе стоката в съответствие с договора за продажба. В този случай потребителят може да избира между извършване на ремонт на стоката или замяната й с нова, освен ако това е невъзможно или избраният от него начин за обезщетение е непропорционален в сравнение с другия.

(2) Смята се, че даден начин за обезщетяване на потребителя е непропорционален, ако неговото използване налага разходи на продавача, които в сравнение с другия начин на обезщетяване са неразумни, като се вземат предвид: 1. стойността на потребителската стока, ако нямаше липса на несъответствие; 2. значимостта на несъответствието; 3. възможността да се предложи на потребителя друг начин на обезщетяване, който не е свързан със значителни неудобства за него.
 
Чл. 113. (1) Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба трябва да се извърши в рамките на един месец, считано от предявяването на рекламацията от потребителя.

(2) След изтичането на срока по ал. 1 потребителят има право да развали договора и да му бъде възстановена заплатената сума или да иска намаляване на цената на потребителската стока съгласно чл. 114.

(3) Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба е безплатно за потребителя. Той не дължи разходи за експедиране на потребителската стока или за материали и труд, свързани с ремонта й, и не трябва да понася значителни неудобства.

(4) Потребителят може да иска и обезщетение за претърпените вследствие на несъответствието вреди.

Чл. 114. (1) При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба и когато потребителят не е удовлетворен от решаването на рекламацията по чл. 113, той има право на избор между една от следните възможности: 1. разваляне на договора и възстановяване на заплатената от него сума; 2. намаляване на цената.

(2) Потребителят не може да претендира за възстановяване на заплатената сума или за намаляване цената на стоката, когато търговецът се съгласи да бъде извършена замяна на потребителската стока с нова или да се поправи стоката в рамките на един месец от предявяване на рекламацията от потребителя.

(3) Потребителят не може да претендира за разваляне на договора, ако несъответствието на потребителската стока с договора е незначително.

Чл. 115. (1) Потребителят може да упражни правото си по този раздел в срок до две години, считано от доставянето на потребителската стока.

(2) Срокът по ал. 1 спира да тече през времето, необходимо за поправката или замяната на потребителската стока или за постигане на споразумение между продавача и потребителя за решаване на спора. (3) Упражняването на правото на потребителя по ал. 1 не е обвързано с никакъв друг срок за предявяване на иск, различен от срока по ал. 1.

С регулаторният орган (КЗП) може да се свържете на адрес: София, пл. ”Славейков” №4А, ет.3,4 и 6
Част от продуктите в магазина се доставят по заявка. Това означава, че даденият продукт при поръчка се заявява за производство и доставка директно от производителя.

Такива продукти са тясно специализирани като камери устойчиви в взривоопасна среда, камери за разпознаване на регистрационни табели, термовизионни камери и други.

В случай, че продукта попада в категорията "доставка по заявка" ние задължително се свързваме с нашият клиент и го информираме за това.


Срокът, в който се доставят продукти по заявка зависи от много фактори.

В общият случай варира между 20 и 30 работни дни за Dahua и Hikvision.

Продукти от серията Avigilion, Mobotix стандартно се доставят по заявка в срок 20-30 работни дни.

В случай, че продукт е наличен в европейски склад на производителя, то може да се заяви бърза доставка, като нейният срок е между 7 и 10 работни дни. Моля да имате предвид, че подобни доставки могат да повишат крайната цена на избраните продукти.


При заявка за доставка на клиента се издава проформа фактура, а плащането е 100% авансово. Цените са EXW Пловдив, освен ако изрично не е договорено друго.

Заявка към производителя се подава само и единствено след получено плащане на пълната сума по издадена проформа от заявителя.


FAQ