Закон за защита личните данни безспорно бе една от най-дискутираните теми през 2018г. Какво се случи и промени последната година от влизане в сила на промените по този закон що се касае частта с видеонаблюдението в търговските обекти?


Ако трябва да отговорим кратко: Много и малко.


Много, защото вече все повече се обръща внимание на защитата на лични данни, тяхната обработка, съхранение и обмяната им между различни субекти. От друга страна е малко, защото и до сега в интерес на всяка фирма, оперираща даден търговски обект, бил той магазин, заведение или производство, бе да постави информационни табели, че обекта е под видеонаблюдение.


Факт е, че след многото дискусии по темата с лични данни все повече хора, макар и не до там на ясно със спецификата, се обръщат към съответните органи, смятайки че правата им са нарушени.


Нека разгледаме казуса от няколко ъгъла. Ще се спрем на гледната точка на фирмата, служителя и клиента.


Безспорно е, че личните данни трябва да се обработват и съхраняват с внимание. След промените всеки субект има принципното право да изиска заличаването, „забравянето“ му от оператора на лични данни. Но! Има няколко специфики.


На първо място данните могат да бъдат заличени само ако оператора няма задължение да ги съхранява за определен от друг законов акт срок. Като пример може да посочим информацията за служители в дадена фирма. Информацията за длъжност, работен стаж и тн по закон за нуждите на социално-осигурителната система трябва да се съхраняват за 50 години.


На второ място работодателят е длъжен да информира служителите за наличие на видеонаблюдение. Правото на юридическото лице да пази и защитава търговски тайни, собствени икономически интереси е над правото на служител, които би искал да бъде заличен.


Как изглежда това през призмата на практиката?


Ние смятаме, че освен информационни табели, че обекта е под видеонаблюдение, е редно всеки служител при назначаване да е подписал анекс към договора си за информирано съгласие. По този начин всяка фирма лесно може да докаже, че работника е бил информиран за наличие на охранителни камери в обекта.


Вече е факт жалба от служител срещу факта, че на работното му място има видеонаблюдение. В становището си съответният орган е разгледал казуса, извършил проверка в обекта. При така направената проверка е установено, че още на входа на обекта има стикер за видеонаблюдение. В обекта са установени още 5 поставени такива стикера. Камерите са инсталирани по начин, по който безспорно са видими от всеки.


Отговорът на съответната жалба е, че се приема, че не само служителят, но и всеки посетител е надлежно информиран за наличие на охранителни камери в обекта. Инсталираните камери са лесно видими. Допълнително в обекта има допълнителни стикери.


Предвид горното от една страна всеки посетител, влизайки в обекта е на ясно, че ще бъде заснет и с действието си приема този факт. Тоест всеки клиент може да избере дали да влезе или не. От друга страна няма как служителят да не знае за наличието на камери в обекта предвид това, че те са видими, а информационни стикери има както на входа, така и в обекта.


Достъпа до записите е от едно оторизирано лице, защитен с потребителско име и парола, което максимално гарантира превенция от неоторизирана намеса.


Комисията заключва, че всяко търговско дружество има право да положи нужните усилия, в това число да инсталира система за видеонаблюдение за да защити своите икономически и правни интереси. В случая защита от кражби, посегателства или пък записи доказващи случил се инцидент на територията на търговският обект. Фирмата е положила нужните усилия за да информира всеки посетител, в това число и персонала, за наличие на охранителни камери. Служителят, като всеки посетител, има правото да избере дали да влезе в обекта или не.


Ето как този пример, вече от практиката, показва не само, че не сте в нарушение на закона за лични данни, но и как да се защитите ако предприемете нужните стъпки в тази посока.


Ще е интересно да видим вашето мнение, опит или съждения по темата в коментарите под статията!

Надяваме се статията да ви е била полезна. Ако е така, не забравяйте да я споделите в социалните мрежи!